Vés al contingut (premeu Retorn)

Consell de Govern 25-05-2016

1.  Aprovació de la acte de la sessió anterior2.  Informe del President

2.1.  Desvinculació de la UPC del CEIB

2.2.  Opcions de futur del CEIB i cessament d'activitat de l'EUETIB2.3. Tancament econòmic   

2.4. Encàrrec de gestió del transitori

 

2.5. Apoderaments i representacions


Nomenament de grup de treball    
 
2.6. Arxiu-protocol UPC                                

3. Informe del President de la Comissió Permanent

3.1. Encàrrecs docents EEBE

3.1.1. 2015-16 (EUETIB) I 2016-17 (EEBE)

3.1.2. EEBE en règim permanent

3.2. Adquisició d'equipament per a laboratoris docents de l'EEBE (Conveni finançament)
4. Informe del Director de l'EUETIB

4.1. Acte comiat de l'EUETIB. Pressupostos

4.2.   Lliurament de plaques als jubilats durant el curs 2015/2016

Escrit del Director de l'EUETIB
Resolució
ACORD 7/2016


5. Informe del Director del  CEIB


5.1. Presentació de la liquidació pressupostària, la seva auditoria i la memòria de l'exercici 2015, per a la                       seva aprovació.

Informe Auditoria i liquidació Pressupostària
Memoria
Acord 4/20165.2. Integració de l'EUETIB estat de la qüestió:

5.2.1.   Confirmació del calendari (01.06.2016)

5.2.2.  Informe jurídic sobre premis de jubilació

5.2.3.  Devolució parcial paga extraordinària 2012
5.2.4.  Centre de titulació dels estudiants que finalitzen el curs 2015/2016.

5.3. Tribunal de Cuentas estat de la qüestió.6. Assumptes de tràmit


6.1. Informació sobre la resolució de les beques pròpies del CEIB per a causes sobrevingudes.

7. Torn obert de Paraules