Vés al contingut (premeu Retorn)

Consorci Escola Industrial de Barcelona [CEIB]


El Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) es crea el 1997 com a solució institucional de consens a la problemàtica suscitada per la titularitat, per part de la Diputació de Barcelona, de dues escoles públiques d’Enginyeria: l’ESAB, Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Agrícola, fundada el 1912 com a escola superior, i l’EUETIB, Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial, fundada el 1904 en el marc del projecte de l’Escola Industrial de Barcelona, les quals, un any abans, havien estat declarades pel Plenari de la Diputació com a servei impropi.

El Consorci es forma amb la participació de la mateixa Diputació (administració que d’aquesta manera cedia la titularitat dels centres), la Generalitat de Catalunya (administració competent en matèria d’ensenyament superior) i la Universitat Politècnica de Catalunya, a la que els centres estaven adscrits.

El Consorci es governa mitjançant la participació paritària de les tres institucions:

La Generalitat, que n’exerceix la presidència en la figura del Director General d’Universitats i que a més disposa d’un representant a la Comissió Permanent i d’un altre al Consell de Govern. La Diputació, que compta amb una vicepresidència, un representant a la Comissió Permanent i un altre al Consell de Govern. I la Universitat Politècnica de Catalunya, que té l’altra vicepresidència, que a la vegada exerceix de forma delegada la presidència de la Comissió Permanent, juntament amb un representant de la Universitat a la Comissió Permanent, i un més al Consell de Govern.

El Consorci té una gerència (amb la denominació de Direcció), designada pel Consell de Govern a proposta del president, càrrec que des de la seva creació han ocupat gestors de la Universitat Politècnica.

Paral·lelament a la constitució del Consorci, aquest signà amb la Diputació de Barcelona un protocol de finançament pel qual la Diputació, que inicialment assumia completament el finançament de les escoles, va anar disminuint les seves aportacions fins a suprimir-les al final d’un període de deu anys. En aquest període transitori, la Generalitat assumeix el diferencial fins a cobrir els costos de les escoles, a través de la seva aportació als pressupostos anuals del Consorci.

En el moment de la incorporació al CEIB, l’ESAB i l’EUETIB constituïen els únics centres públics que oferien estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial i Agrícola a la ciutat de Barcelona, situació que es manté (tot i que en el cas de l’ESAB se n’ha traslladat la seu al Parc Mediterrani de la Tecnologia, a Castelldefels).