Vés al contingut (premeu Retorn)

Comitè de Seguretat i Salut

El Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) és un òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica del CEIB en matèria de prevenció de riscos laborals.

Degut a l'estructura de dos col·lectius, Personal docent i investigador (PDI) i Personal d’Administració i Serveis (PAS) amb unes necessitats específiques, el CSSL té la següent estructura:

  1. Quatre delegats de prevenció en representació dels treballadors
    • Dos designats pel Comitè d’Empresa de l’EUETIB (PDI).
    • Dos elegits mitjançant votació entre el col·lectiu de PAS (UPC, DIBA i CEIB)
  2. Quatre representants designats pel CEIB: el Director o persona en qui delegui i els designats pel CEIB fins completar un número igual amb la representació social. Quan el nombre de representants designats pel CEIB sigui menor a quatre, es ponderarà la votació per tal de mantenir la proporció del 50%.