Vés al contingut (premeu Retorn)


Els òrgans de govern del CEIB estan formats per membres dels tres ens públics que formen el Consorci: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Universitat Politècnica de Catalunya.

L'òrgan més important és el Consell de Govern, que és l'òrgan màxim del Consorci i té les més altes facultats de govern i administració del CEIB. Està format per nou membres, tres de cada institució, entre els quals dos vicepresidents, un de la Diputació i un altre de la Universitat i el president, càrrec que recau en el Director General d'Universitats de la Generalitat.

El Consell de Govern compta amb una Comissió Permanent, que té conferida la facultat de la gestió ordinària del CEIB. Està formada pel president i tres vocals, un en representació de cadascuna de les entitats consorciades, elegits pel consell de govern d'entre els seus propis membres.